Záštitu prevzala ministerka spravodlivosti

image_603

01.12.2016

Nad 10. ročníkom Filmového festivalu inakosti prevzala záštitu ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

„Umenie a filmové príbehy nám umožňujú spoznávať samých seba a ľudí okolo nás. Bez vzájomného poznania nie je možné porozumenie a vo svete bez porozumenia môže prekvitať nenávisť. Akejkoľvek menšine, ktorá je skrytá, hrozí, že bude zabudnutá alebo odsunutá na okraj spoločnosti,“ uviedla ministerka. Filmový festival inakosti vníma ako jedinečnú príležitosť upozorniť na životy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí v zahraničí aj doma na Slovensku. „Verím v silu umenia spájať a podporovať spoločenskú akceptáciu odlišnosti, ktorá je nevyhnutná na presadzovanie rovnosti a univerzálnych ľudských práv pre všetkých,“ dodala ministerka.