Podujatia 2016

V pohode na Pohode

image_608

diskusia + premietanie filmu
Organizátor: Saplinq
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava (K4)
9.12. 2016, piatok, 15:00 – 16:30
vstup voľný

Živá knižnica transrodových ľudí

Organizátor: TransFúzia
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava (foyer)
10.12. 2016, sobota, 15:00 – 18:30
vstup voľný