Podujatia 2016

10 rokov Inakosti

image_606

prezentácia s diskusiou
Organizátor: Iniciatíva Inakosť
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava (K4)
9. 12. 2016, piatok (16:30 – 18:00)
vstup voľný

FFi afterparty

Párty
Tepláreň Café, Zámocká 30, Bratislava
11. 12. 2016 nedeľa (21:00 – 23:00)

GayChristians Slovakia + Starokatolíci v Bratislave

Infostánok
Organizátor: GayChristians Slovakia, Starokatolíci v Bratislave
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava (foyer)
7. – 11. 12. 2016

Chceme mať dieťa

image_605

diskusia
Organizátor: Q-centrum
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava (K2)
11. 12. 2016, nedeľa (15:30 – 16:00)
vstup voľný

IDENTIKIT

image_613

Divadelné predstavenie NOMANTINELS
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava
8. 12. 2016, štvrtok (21:00 – 22:30)
Vstupné: 6,00 €/3,00 € pre držiteľov cinepassov FFi

Noc filmových soundtrackov

image_611

Párty
Tepláreň Café, Zámocká 30, Bratislava
10. 12. 2016 sobota 21:00
vstup voľný

Prínos LGBT zamestnaneckých skupín na pracovisku

image_607

panelová diskusia
Organizátor: DiversityPRO
The Spot SK, Nám. SNP 30, Bratislava
9.12. 2016, piatok (18:00 – 19:30)
Vstup voľný 

Tepláreň Košice

Párty
Kino Úsmev, Košice
3. 12. 2016 sobota(23:00 – 5:00)
Vstupné/Tickets: 4,00 €

Teplo v Izraeli

image_609

diskusia + premietanie filmu
Organizátor: Saplinq
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava (K4)
10.12. 2016, sobota, 17:00 – 18:30
vstup voľný

Tutti Frutti

image_610

Párty
HSC, Vysoká 14, Bratislava
9. 12. 2016 piatok (23:00 – 5:00)
Vstupné/Tickets: 4,00 €