Siedmy ročník Filmového festivalu inakosti aj s víťazným filmom z Cannes

03.10.2013

Tlačová správa (30. 9. 2013)

Bratislavské Kino Lumière sa v dňoch 23. – 27. 10. 2013 stane centrom siedmeho ročníka Filmového festivalu inakosti (FFi) zameraného na snímky s LGBTI tematikou. Značka LGBTI sa stala zaužívaným označením lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, ktorých filmovým príbehom je festival venovaný.

Program aj tento rok ponúka niekoľko oceňovaných titulov vrátane víťazného filmu tohtoročného festivalu v Cannes Život Adèle (La Vie d'Adèle, Abdel Kechiche, 2013). Citlivo nakrútená francúzska snímka, o ktorej kritika okrem iného uvádza, že posúva hranice zobrazovania erotiky, rozpráva príbeh lásky mladej Adèle a excentrickej umelkyne Emmy.

Z úplne iného súdka pochádza americká komédia Gayby (Gayby, Jonathan Lisecki, 2012), v ktorej sa bývalí spolužiaci z vysokej školy – ona a on – rozhodnú zaobstarať si spolu dieťa. Rozhodnutie však komplikuje nielen jeho sexuálna orientácia...

Dôkazom, že „queer cinema“ nie je cudzím pojmom ani v našich zemepisných končinách, môže byť film poľskej režisérky Malgorzaty Szumowskej V mene... (W imie..., Małgorzata Szumowska, 2013). Vizuálne atraktívna snímka mladej filmárky otvára kontroverznú tému homosexuality v radoch predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi.

„Každý rok sa snažíme zostaviť čo najpestrejší program, ktorý zodpovedá rozmanitosti životných skúseností LGBTI ľudí a zároveň reflektuje aktuálne dianie vo svetovej kinematografii. Veríme, že viac než 20 filmových predstavení opäť pootvorí dvierka do sveta spoznávania odlišností a rozpoznávania podobností,“ hovorí Zita Hosszúová, riaditeľka festivalu. Pestrý však podľa jej slov nebude len filmový program. Prednáškami a diskusiami chcú organizátori a organizátorky FFi obsiahnuť aj čo najširšie spektrum tém rezonujúcich v LGBTI komunite aj mimo nej. Aké sú právne možnosti úpravy vzťahu dvoch osôb rovnakého pohlavia? Ako sa prejavuje komunita v pracovnom prostredí? Čo možno nechcete, ale mali by ste vedieť o sexe s rovnakým pohlavím? Na tieto aj ďalšie otázky budú hľadať odpovede pozvaní odborníci a odborníčky spolu s festivalovým publikom.

Patronát nad festivalom aj v jeho siedmom ročníku držia herci Zuzana Kronerová a Richard Stanke, záštitu nad ním prebral minister spravodlivosti Tomáš Borec, predseda Výboru pre práva LGBTI osôb. Tento ročník FFi sa realizuje aj v rámci projektu Dúhový rok, ktorého cieľom je zmiernenie homofóbie a zlepšenie spoločenskej akceptácie LGBTI ľudí na Slovensku. Realizuje sa v partnerstve s divadlom NoMantinels.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Záštitu nad Filmovým festivalom inakosti 2013 prevzal minister spravodlivosti Tomáš Borec, predseda Výboru pre práva LGBTI osôb.

Organizátor: Iniciatíva Inakosť                           

Hlavní partneri: Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave • Veľvyslanectvo Švajčiarskej Konfederácie v Bratislave • Goetheho inštitút v Bratislave • Poľský inštitút v Bratislave • Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku • Film Europe Media Company

Mediálni partneri: iGirls.cz • iBoys.cz • Rádio_FM • Pravda • Kam do mesta • Colourplanet.cz • internetový portál Slovenský film

Partneri: Kino Lumière • DEJA VU bar • Artforum • Moshi Moshi • Česká centrála cestovného ruchu – CzechTourism • Tuli • Art Film Fest • Slovenský filmový ústav • Mesto Bratislava • Slobodné vinárstvo • Q-Centrum • Dúhový PRIDE Bratislava • NoMantinels


Filmový festival inakosti (FFi) je festivalom pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych ľudí, ich rodiny, deti a priateľov. FFi vznikol, aby kultivovane, prezentovaním kvalitných diel svetovej a domácej kinematografie, zabával filmových fanúšikov, hetero i neheterosexuálnych, „zbrojil“ proti homofóbii a xenofóbii, podnecoval spoločenskú diskusiu a riešenie problémov stále prehliadanej LGBTI minority na Slovensku. Hlavným organizátorom FFi je Iniciatíva Inakosť. FFi 2013 je súčasťou projektu Dúhový rok.


Iniciatíva Inakosť
je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv LGBTI ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.


Dúhový rok (október 2013 – máj 2015) je projekt zameraný na aktivity – kultúrne podujatia, informačná kampaň, odborné diskusie, historický výskum – smerujúce k zmierneniu homofóbie a k spoločenskej akceptácii LGBTI ľudí na Slovensku. Dúhový rok bol podporený sumou 74 931,75 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Dúhový rok je posilnenie aktívneho občianstva. Realizátorom projektu je občianske združenie NoMantinels a partnerom projektu Iniciatíva Inakosť.