Podporte festival, venujte nám 2%!

26.01.2012

Do 31. marca 2012 môžete presmerovať svoje 2% dane z príjmu na registrovaných prijímateľov. Ak tak nespravíte, Vaše 2% zostanú štátu. Venovať 2% je pritom jednoduché a anonymné.


Iniciatíva Inakosť je občianske združenie obhajujúce ľudské práva a slobody lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku, ktoré vzniklo v roku 2006. Ide nám o pozitívne zviditeľňovanie prehliadanej menšiny i o vytváranie mostov s heteroväčšinou, o spoluvytváranie spravodlivejšej spoločnosti.

Keďže fungujeme najmä na báze dobrovoľníctva, Vaše 2% znamenajú pre nás veľa. Pomôžte nám pomáhať!

Presmerovaním 2% do nášho združenia pomôžete aj Filmovému festivalu inakosti (www.FFi.sk), projektu Psychologická podpora pre LGBT ľudí (www.Homofobia.sk) a ďalším aktivitám.

Údaje o Iniciatíve Inakosť na účely poukázania 2% dane, ktoré je potrebné vyplniť do Vyhlásenia o poukázaní 2% dane  (zamestnanci, do 30.4.2012)
alebo do daňového priznania (fyzické a právnické osoby, do 31.3.2012):

Názov: Iniciatíva Inakosť
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Ľudovíta Fullu 3, 841 05 Bratislava
IČO: 37995545

Dôležité: Zamestnanci sa nemusia obávať 2% dane darovať komukoľvek, od zamestnávateľa dostanú iba Potvrdenie o výške zaplatenej dane. Vyhlásenie o poukázaní dvoch % dane zamestnávateľ nevidí a teda ani nevie, komu ste 2% dane darovali, ani obdarovaná organizácia nevie, od koho príspevky prišli.

Potvrdenie spolu s Vyhlásením zasiela zamestnanec priamo na daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska najneskôr do 30. 4. 2012.

Ak by ste potrebovali pomôcť alebo poradiť, obráťte sa na nás e-mailom: inakost@inakost.sk. Ďakujeme za podporu.

Bližšie informácie o spôsobe poukázania 2 % dane môžete nájsť aj na www.rozhodni.sk alebo www.dvepercenta.sk.

 

Finančný dar


Podpora prostredníctvom finančného daru je možná dvoma spôsobmi:

1. Online prevodom prostredníctvom služby TatraPay alebo CardPay. Viac informácií na stránke organizátora festivalu, Iniciatívy Inakosť.2. V hotovosti či príkazom na prevod na účet Iniciatívy Inakosť:
vedený v € na Slovensku:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4016739588/7500
BIC (SWIFT) kód: CEKOSKBX
IBAN: SK9775000000004016739588

vedený v Kč v Českej republike:
Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2500132738/2010

     
Na identifikáciu platby použite variabilný symbol 23232323 alebo do správy pre prijímateľa napíšte "DAR FFi".