GayChristians Slovakia + Starokatolíci v Bratislave

Infostánok
Organizátor: GayChristians Slovakia, Starokatolíci v Bratislave
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava (foyer)
7. – 11. 12. 2016

Radi Vás privítame v infostánku, kde sa dozviete niečo viac o nás, našich aktivitách a mesačných stretnutiach. Príďte s nami podebatovať na rôzne témy. Odniesť si môžete plagátik alebo vizitku s kontaktmi. Spoločenstvo GCS funguje od r. 2011 a má za cieľ vytvárať priestor pre LGBT veriacich, kde by mohli duchovne rásť, nájsť spriaznené duše, diskutovať a podeliť sa o svoje problémy, o ktorých väčšinou nemôžu hovoriť v rámci svojich náboženských komunít.
Komunita starokatolíkov v Bratislave je miestom pre všetkých ľudí, ktorí úprimne hľadajú Boha v kresťanskej tradícii, a neboja sa klásť kritické otázky. Miestom skutočne pre všetkých – bez ohľadu na ich vek, pohlavie, rodinný stav, národnosť, farbu pleti, sociálne postavenie, či sexuálnu orientáciu.