Filmový festival inakosti už po ôsmy raz

image_433

08.10.2014

Filmový festival inakosti odštartuje 22. októbra už svoj ôsmy ročník. Silné filmové príbehy o živote lesieb, gejov, bisexuálov a transrodových ľudí si môžu diváci pozrieť do 26. októbra v Bratislave v Kine LumiѐreKine Film Europe.

Dramaturgia opäť prichystala tie najaktuálnejšie filmové novinky, ktoré bodovali na renomovaných festivaloch v zahraničí. Diváci spoznajú osudy LGBTI ľudí z Nemecka, USA, Brazílie, Austrálie, Poľska, Švajčiarska a z ďalších krajín. Desiatky projekcií doplní výstava o živote prvého teplého aktivistu na Slovensku – Imricha Matyáša, ktorý bojoval za odtrestnenie homosexuality už po 1. svetovej vojne.

Do minulosti sa návštevníci vrátia aj vďaka švajčiarskemu filmu Kruh (Der Kreis, r. S. Haupt). Ten zachytáva prvé emancipačné hnutie homosexuálov vo Švajčiarsku, ktoré výrazne ovplyvnilo aj slovenských aktivistov a aj práve spomínaného Imricha Matyáša. Ústrednou postavou snímky je plachý učiteľ Ernst Ostertag, ktorý sa stane odberateľom časopisu pre homosexuálov Der Kreis (Kruh). V tejto komunite spozná transvestitu Röbiho Rappa a okamžite sa doňho zamiluje. Röbi a Ernst spoločne prežijú vrcholné obdobie, ako aj koniec vydávania časopisu, ktorý sa vo vtedajšej Európe považoval za symbol emancipácie homosexuálov. Na pozadí zostrujúcich sa represálií voči homosexuálom bojujú dvaja mladí a úplne odlišní muži o svoju lásku a spoločne s priateľmi za práva homosexuálov.

Program Filmového festivalu inakosti reaguje aj na aktuálne dianie a súčasné témy. O strete kultúr a kozmopolitnej mestskej spoločnosti hovorí americko-britská komédia Vhodné správanie (Appropriate Behaviour, r. D. Akhavan). Film sa točí okolo Shirin, ktorá sa snaží byť dobrou dcérou svojim iránskym rodičom, politicky korektnou bisexuálkou a trendovou Brooklynčankou. V žiadnej polohe sa jej však nedarí dosiahnuť, po čom túži.

Trans téme sa venuje austrálsky film 52 utorkov (52 Tuesdays, r. S. Hyde). Sleduje dospievanie 16-ročnej Billie, ktoré naberie na obrátkach, keď sa jej matka rozhodne pre zmenu pohlavia a na ich vzájomné stretnutia zostane jeden deň v týždni ‒ utorok. Zatiaľ čo matka sa postupne mení z Jane na Jamesa, život Billie je plný objavov. Po nociach sa stretáva s novými priateľmi Joshom a Jasmine, s ktorými rieši svoje túžby a experimentuje s vlastnou sexualitou.

Filmový festival inakosti je nesúťažná filmová prehliadka, ktorej cieľom je prostredníctvom filmového umenia búrať stereotypné predstavy a predsudky o LGBTI ľuďoch a prispieť tak k skvalitneniu nielen ich života, ale aj celkovej spoločenskej atmosféry. Viac o festivale sa možno dozvedieť na www.ffi.sk.

 

Roman Samotný
PR manažér
Filmový festival inakosti

 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je zodpovedná výlučne Iniciatíva Inakosť.

Festival je súčasťou projektu Dúhový rok, ktorý organizuje divadlo NoMantinels. Projekt Dúhový rok bol podporený sumou 74 951,75 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 ‒ 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti ‒ Open Society Foundation. Cieľom projektu Dúhový rok je posilnenie aktívneho občianstva.

 

Organizátor: Iniciatíva Inakosť

Donori: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo kultúry SR, Nadácia otvorenej spoločnosti, Finančný mechanizmus EHP, Nórske granty, Veľvyslanectvo Švajčiarska na Slovensku

Partneri: Kino Lumière, Kino Film Europe, Art Film Fest, NoMantinels, MoshiMoshi, Tuli, Queer Slovakia

Mediálni partneri:Iboys.cz, Igirls.cz, Rádio_FM, Citylife.sk, Refresher.sk, Pravda