Filmový festival inakosti dokázal záujem o silné filmy

07.11.2013

V nedeľu 27. 10. 2013 skončil v Bratislave po piatich dňoch svojho trvania 7. ročník Filmového festivalu inakosti (FFi). Podujatie venované LGBTI komunite, jej priaznivcom a blízkym ponúklo účastníkom a účastníčkam 21 filmových projekcií a niekoľko sprievodných podujatí.


Filmové projekcie FFi 2013 navštívilo dohromady 2169 divákov a diváčok, spolu s publikom sprievodných podujatí prekročil počet návštevníkov a návštevníčok 2500. V súťaži o divácku cenu, tzv. Ružový balónik, zvíťazil kanadský film Margarita (r. Domonique Cardona, Laurie Colbert, 2012), v tesnom závese za ním skončil najväčší ťahák festivalu, víťaz tohtoročného festivalu v Cannes, dráma Život Adèle (r. Abdellatif Kechiche, 2013).

„Milo nás prekvapilo, keď sme spočítali, že priemerná účasť jedného filmového predstavenia vyšla na 103 divákov, čo je najvyššie číslo v dejinách festivalu. Oproti minulému roku sme premietli menej filmov, mali sme ale šťastie na silné tituly, ktoré navyše dokázali, že LGBTI tematika láka aj ľudí mimo komunity,“ hovorí Zita Hosszúová, riaditeľka festivalu.

Okrem filmov ponúkol festival vo svojom programe aj workshopy a diskusie, vďaka ktorým gejovia, lesby, bisexuálni, transgender a intersexuálni ľudia mohli zistiť, aké sú legislatívne možnosti úpravy ich vzťahov, ako sa prejavuje komunita v pracovnom prostredí, či je možné zjednotiť kresťanskú vieru a LGBT aktivizmus, prípadne ktoré z mýtov v oblasti sexuálneho života sú založené na skutočnosti. Bratislavské divadlo NOMANTINELS predstavilo festivalovému publiku inscenáciu Interná smernica, počas festivalu prebiehala vo foyer festivalového Kina Lumière prezentácia turistického klubu Queerpoint a pred projekciou prvého slovenského celovečerného „queer“ filmu Hana a jej bratia (r. Vlado Adásek, 2001) prezentovala filmová teoretička Eva Filová svoju novú knihu Eros, sexus a gender v slovenskom filme, ktorú vydal Slovenský filmový ústav. Výber kníh a DVD s LGBTI tematikou pripravilo kníhkupectvo Artforum, návštevníci a návštevníčky festivalu si z neho mohli vybrať priamo v Kine Lumière.

Vzácnym hosťom FFi bol Robert Vano, svetovo uznávaný fotograf slovenského pôvodu. Svojím príhovorom v stredu 23. 10. 2013 otvoril 7. ročník podujatia a počas Soirée s Robertom Vanom ešte v ten istý večer porozprával o tom, ako sa z Novozámčana stal fotograf hollywoodskych hviezd.

Patrónmi festivalu aj v jeho aktuálnom ročníku boli herečka Zuzana Kronerová a herec Richard Stanke. Záštitu nad ním prebrali primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik a minister spravodlivosti Tomáš Borec, predseda Výboru pre práva LGBTI osôb, ktorý festival označil za podujatie, ktoré je významné nielen svojím umeleckým obsahom, ale aj dôležitým presahom do oblasti ochrany ľudských práv a slobôd.“


 

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Záštitu nad Filmovým festivalom inakosti 2013 prevzal minister spravodlivosti Tomáš Borec, predseda Výboru pre práva LGBTI osôb a primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik.

Organizátor: Iniciatíva Inakosť                          

Hlavní partneri: Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave • Veľvyslanectvo Švajčiarskej Konfederácie v Bratislave • Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku • Poľský inštitút v Bratislave • Kino Lumière

Mediálni partneri: Pravda • Rádio_FM • Ticketportal • iGirls.cz • iBoys.cz • Citylfie • Kam do mesta • BigMedia • SlovakFilm.sk

Partneri: Art Film Fest • Artforum • Robert Vano Gallery • Moshi Moshi • Slobodné vinárstvo • DEJA VU bar • Tuli • Česká centrála cestovného ruchu – CzechTourism • Hotel Luha • Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike • Slovenský filmový ústav • Mesto Bratislava • Goetheho inštitút v Bratislave • Q-Centrum • Dúhový PRIDE Bratislava • NoMantinels

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 

Záštitu nad Filmovým festivalom inakosti 2013 prevzal minister spravodlivosti Tomáš Borec, predseda Výboru pre práva LGBTI osôb a primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik.

Organizátor: Iniciatíva Inakosť

                                             

Hlavní partneri:Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave • Veľvyslanectvo Švajčiarskej Konfederácie v Bratislave • Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku • Poľský inštitút v Bratislave • Kino Lumière

 

Mediálni partneri:Pravda • Rádio_FM • Ticketportal • iGirls.cz • iBoys.cz • Citylfie • Kam do mesta • BigMedia • SlovakFilm.sk

 

Partneri:Art Film Fest • Artforum • Robert Vano Gallery • Moshi Moshi • Slobodné vinárstvo • DEJA VU bar • Tuli • Česká centrála cestovného ruchu – CzechTourism • Hotel Luha • Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike • Slovenský filmový ústav • Mesto Bratislava • Goetheho inštitút v Bratislave • Q-Centrum • Dúhový PRIDE Bratislava • NoMantinels

 

 

 
 

Filmový festival inakosti (FFi) je festivalom pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych ľudí, ich rodiny, deti a priateľov. FFi vznikol, aby kultivovane, prezentovaním kvalitných diel svetovej a domácej kinematografie, zabával filmových fanúšikov, hetero i neheterosexuálnych, „zbrojil“ proti homofóbii a xenofóbii, podnecoval spoločenskú diskusiu a riešenie problémov stále prehliadanej LGBTI minority na Slovensku. Hlavným organizátorom FFi je Iniciatíva Inakosť. FFi 2013 je súčasťou projektu Dúhový rok.


Iniciatíva Inakosť
je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv LGBTI ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.


Dúhový rok
(október 2013 – máj 2015) je projekt zameraný na aktivity – kultúrne podujatia, informačná kampaň, odborné diskusie, historický výskum – smerujúce k zmierneniu homofóbie a k spoločenskej akceptácii LGBTI ľudí na Slovensku. Dúhový rok bol podporený sumou 74 931,75 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Dúhový rok je posilnenie aktívneho občianstva. Realizátorom projektu je občianske združenie NoMantinels a partnerom projektu Iniciatíva Inakosť.