Dúhový PRIDE 2017

image_641

03.08.2017

Festival Dúhový PRIDE Bratislava 2017 sa uskutoční 19. augusta 2017. Prináša tému viditeľnosti LGBTI ľudí v slovenskej spoločnosti. Headlinerom 7. ročníka podujatia bude skupina Puding pani Elvisovej. Výzvu na online darcovstvo v prospech podujatia podporili svojimi dielami významné slovenské výtvarníčky a výtvarníci.

Už 7. ročník tradičného festivalu Dúhový PRIDE Bratislava sa uskutoční 19. augusta 2017 od 13:00 na Hviezdoslavovom námestí. PRIDE je pestrofarebnou prechádzkou ulicami Starého mesta počas ktorej sa k LGBTI ľuďom pridávajú ich rodiny, priatelia, kolegovia a známi, aby ukázali, že ide o úplne bežných ľudí na Slovensku, ktorí chcú mať rovnakú šancu ako všetci ostatní udržať si zdravie, ísť si za šťastím, zarobiť si na živobytie, byť v bezpečí vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých milujú. Hlavným cieľom podujatia je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku.

Prečo je zviditeľnenie LGBTI ľudí na Slovensku tak dôležité? Naša legislatíva vôbec neuznáva páry rovnakého pohlavia a ich rodiny – neexistujú tu registrované partnerstvá a manželstvo je od roku 2014 pre tieto páry zakázané v ústave. Transrodoví ľudia sú nútení pri legálnej zmene rodu podstúpiť sterilizáciu. „Skúsenosti z posledného polstoročia hnutia za práva LGBTI ľudí v Amerike a Európe hovoria jednoznačne. Hlavným dôvodom, prečo väčšina začala akceptovať LGBTI ľudí ako rovnoprávnu súčasť spoločnosti, je že osobne spoznali LGBTI ľudí vo svojich rodinách, na pracoviskách, v školách, v susedstve, v cirkevných spoločenstvách, v športových tímoch a pod.“, zdôrazňuje hovorca Dúhového PRIDE Martin Macko. A tu máme na Slovensku obrovskú rezervu. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre Iniciatívu Inakosť z júna 2016 iba 35 % ľudí na Slovensku osobne pozná nejakého geja alebo lesbu. „Ohromujúce je, že aj po viac ako 26 rokoch demokracie a rozvoja občianskej spoločnosti takmer dve tretiny ľudí na Slovensku nepoznajú alebo nevedia o žiadnom gejovi alebo lesbe v ich okolí“, dodáva Macko. Rovnaký prieskum potvrdil dôležitosť osobnej skúsenosti pre zlepšenie postavenia LGBT ľudí na Slovensku, keď iba 7,6 % ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s gejmi a lesbami uviedlo že bola negatívna (6,3 % skôr negatívna a len 1,3 % veľmi negatívna). Zmenu prinášajú mladí ľudia, z ktorých už takmer 60 % osobne pozná gejov a lesby.

Predsedníčka Dúhového PRIDE Diana Pruchnerovičová hovorí: „Vzhľadom na rast politického extrémizmu na Slovensku považujeme za mimoriadne dôležité, aby aj vrcholní predstavitelia štátu, mesta, spoločnosti a firemného sektora symbolicky vyjadrili politiku spájania: postoj, že aj LGBTI ľudia sú rovnoprávnou súčasťou štátu, národa, spoločnosti a miestnej komunity. Keď postavíme diskusiu o postavení LGBTI ľudí na tom, čo máme spoločné, keď namiesto rozdielov zdôrazníme hodnoty, sny a presvedčenia, ktoré nás spájajú, bude ťažké vnímať LGBTI ľudí ako „tých druhých“, „odlišných“ alebo dokonca nepriateľov „našich“ hodnôt.“

Vďaka našim partnerom a množstvu dobrovoľníkov sa nám podarilo získať nevyhnutné prostriedky na zorganizovanie takto náročného podujatia a zabezpečenie jeho bezpečnosti. Mali by stačiť na pokrytie úplne najnevyhnutejších výdavkov ale bez ďalších zdrojov by bolo podujatie nedôstojné na európsku metropolu v roku 2017. Aj preto sme zverejnili výzvu na darcovskom portáli: https://www.startlab.sk/projekty/236-duhovy-pride-bratislava-2017/. „Online darcovstvo považujem za dobrovoľné vstupné, čím viac ľudí ho zaplatí tým kvalitnejšie podujatie zviditeľňujúce slovenskú LGBTI komunitu im vieme pripraviť“, vysvetľuje hovorkyňa Dúhového PRIDE Natália Tomeková . „Veľmi nás teší, že nás tento rok podporili významné slovenské výtvarníčky a výtvarníci a venovali nám odmeny pre darcov. Ivana Šáteková sa rozhodla pre nás urobiť výšivku Slovenské mamičky pekných synov máte, Juliana Chomová darovala print Totem, Michaela Chmelíčková print z kolekcie Teleport, Andrea Kopecká svoj obraz Dočasnosť (čerešne) a Andrej Dúbravský svoj obraz Západ slnka za rohom“, dodáva Tomeková. Ivana Šáteková vysvetľuje svoju motiváciu: „Nedokážem sa zmieriť, že ešte v 21. storočí musia ľudia bojovať za svoje práva a za to, aby boli tolerovaní a akceptovaní. Už je najvyšší čas prebrať sa zo stredoveku a prijať fakt, že inakosť je prirodzenosť.“

Podujatie bude moderovať Ludwig Bagin a headlinerom bude slovenská skupina Puding pani Elvisovej. Konkrétne informácie o programe a partneroch podujatia budú obsahom druhej tlačovej správy tesne pred jeho konaním. Promo video: https://youtu.be/Y21g9JB1hjs

Na východnom Slovensku sa aj tento rok uskutoční PRIDE Košice, ktorý 2. septembra 2017 príde s témou sebaprijatia pod heslom „Som, kto som“.