Akreditácia Press

Zástupcovia médií môžu požiadať o bezplatné vydanie CINEPASSU FFI LUMIERE zaslaním žiadosti na adresu: info@ffi.sk do 23.10.2017 (v predmete mailu uveďte FFI PRESS - 2017).