Nejdeme

www.nejdeme.sk

03.02.2015

Referendum považujeme za dôležitý nástroj účasti občanov na správe vecí verejných.Občiansky postoj sa dá ale rovnako vyjadriť aj neúčasťou a to najmä v prípade, ak otázky referenda sú nezmyselné a nemôžu nič zmeniť na súčasnom stave.

www.nejdeme.sk