10 rokov Inakosti

image_606

prezentácia s diskusiou
Organizátor: Iniciatíva Inakosť
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava (K4)
9. 12. 2016, piatok (16:30 – 18:00)
vstup voľný

Martin Macko, Jana Jablonická Zezulová a Andrej Kuruc Vám odprezentujú aktivity a výstupy projektov Iniciatívy Inakosť. Zároveň môžete s nimi diskutovať o aktuálnych problémoch LGBTI komunity na Slovensku a výzvach do budúcnosti.